Larver på jordgubbar

Fråga: Jag odlar höstjordgubben Ostara i odlingslådor. En mycket god jordgubbe som remonterar hela sommaren och en bit in på hösten. Nu har jag två år i rad haft larver som äter på bladen. Jag går igenom bladen ett par gånger i veckan och klämmer ihjäl dessa larver men de återkommer ständigt.

Vad är det för sorts larver och framför allt hur blir jag av med dem?

Svar: Ser ut som att det är en bladstekellarv med tanke på att den har fler bukfötter än 4 (som fjärilarna). I södra Sverige brukar det vara jordgubbsbladstekeln som skapar mest problem tidigt på säsongen. Men tror inte det är den som du har problem med då färgteckningen på huvud och bakkropp inte stämmer riktigt.

Det finns även flera andra växtsteklar som kan äta på jordgubbarnas blad, som kommer under sommaren, de är sk polyfaga vilket betyder att de kan äta på lite olika växter. Beroende på vad som står till buds.

För växtsteklar finns ingen annan bekämpning än att plocka och klämma.

Ulf Nilsson, FOR-rådgivare 2020

Foto: Gunilla Bjarlestam

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar