Lagringssjukdomar äpple

Fråga: Mina föräldrar var väldigt försiktiga när de plockade ner äpplena på hösten. Och sedan förvarades de i äggkartongsliknande lådor. Måste man vara så försiktig?

Svar: Hanterar man äpplen som ägg när man plockar dem samt förvarar dem ett och ett. Gör man vad som är möjligt att göra för att undvika lagringssjukdomar på frukten. Alla sjukdomar kommer man inte från. För vissa sprids i trädet under sensommaren. Men de flesta kan inte angripa hela och fina frukter. Utan behöver trasiga celler för att kunna angripa. Och stöter mogna frukter mot varandra kan cellerna lätt gå sönder. Sker det så finns där en inkörsport för svampsporer som sedan kan orsaka röta. Ligger sedan den trasiga frukten mot andra frukter så kan de angripas när sjukdomen har vuxit till och blivit aggressivare. Så jag rekommenderar att man hanterar frukten varsamt.

För att reda ut vilken lagringssjukdom som angripit finns det en bra poster med bilder på jordbruksverkets hemsida. https://www2.jordbruksverket.se/download/18.1152879d151886c0f09b5f0c/1449755184036/ovr374.pdf

Henrik Bodin. FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar