Svamp på rhododendron

Fråga: Jag är väldigt intresserad av rhododendron. Och läser en hel del utländsk litteratur. Har läst på flera ställen om en svamp som tydligen är väldigt aggressiv på rhododendron och som kan döda plantorna. Svampen går tydligen på många olika växter. Den heter Phytophtora ramorum. Förekommer den i Sverige?

Svar: Det stämmer att Phytophtora ramorum angriper rhododendron och ett antal andra växtslag som exempelvis ek och bok. Svampen går in i ledningsbanorna och täpper igen dessa så årsskotten och ibland delar av plantan vissnar. Den svampsjukdomen är sällan förekommande i Sverige. Har egentligen bara hittats i några importerade rhododendronplantor. Viktigt att veta om svampsjukdomen är att den tillhör gruppen karantänskadegörare vilket betyder att man måste rapportera till jordbruksverket om man misstänker angrepp. Rekommenderar att man läser vidare på jordbruksverkets hemsida om både svampsjukdomen och vad karantänskadegörare är. https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/karantanskadegorare#h-Karantanskadegorarepatradochbuskar

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar