Ympning

Fråga: I vår skulle jag vilja ympa på plommon och syren. Hur tidigt måste det ske? Och hur skyddar man ymparna mot kyla?

Svar: Plommon och körsbär är knepigare att ympa än äpple men det är absolut värt att testa. I unga plommonträd går det lättast. Plommonymparna ska helst inte ha varit utsatta för sträng köld. Lagra dem i kylskåp, inlindade i fuktigt tidningspapper, i väntan på rätt tidpunkt. Gör ympningen tidigt, före savstigning, och helst som skarv- eller läggymp, eventuellt genom klyvymp. Efter ympningen skyddas ympen mot uttorkning och kyla med t ex vaxat papper eller smörpapper och med fårull, bergull eller något annat liknande isolerande material närmast ympen. Syren ympas på senvintern eftersom syrenknopparna sväller tidigt. Här är det kanske lättast med skarvymp men även lägg- och klyvymp funkar. Skydda ympen som ovan.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 1 2010

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar