Gula maskar i potatisen

Fråga: Vi har odlat potatis i nära 20 år och på olika ställen i trädgården men varje år får vi några smala gula äckliga maskar i potatisen vad gör vi för fel?

Svar: Du har fått angrepp av knäpparlarver i potatisen. Knäpparlarver är inte helt lätta att bekämpa. Det gäller att plocka och oskadliggöra alla man ser. Till slut kan man utrota dem om man inte har gräsmatta eller ängsmark alldeles intill grönsakslandet för i grässvålen lägger knäpparen (som är en skalbagge) nya ägg och förökar  sig där. Växla odlingsplats från år till år men inte till nyuppgrävt potatisland där det varit gräs innan. Man kan eventuellt också locka dem till fällor av  t ex halva potatisar tidigt på säsongen innan nya potatisar och rotfrukter hunnit bildas. Men då är det ju också viktigt att vittja dessa helst varje dag. Några effektiva bekämpningsmedel mot knäpparlarver finns inte.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 1 2013

Foto: Inger Lindström

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar