Frö från guldazalea

FRÅGA: Hur gör man med en frökapsel från guldazalean om man vill få fram frön för att sedan så i kruka?

SVAR: Låt frökapseln sitta kvar på azalean tills den börjar spricka upp. Då är fröna mogna. Spara dem sen svalt och torrt till nästa vår, när du sår dem under kontrollerade former med jämn fuktighet och ingen stark, uttorkande sol. Fröna är ljusgroende och ska inte täckas med jord. Använd en sandblandad torv och blanda gärna in jord från platsen för den befintliga azalean. Man kan hitta naturligt frösådda plantor runt guldazalean, Rhododendron luteum. Fröavkomman bli inte helt identisk med föräldern, men förmodligen ändå vacker och doftande! Azalean kan även förökas med avläggare dvs med en gren som får sitta fast på busken men som fästs i jorden och delvis täcks med jord. Då kan det växa ut rötter från grenen som sedan kan tas loss och bli till en ny buske som blir en kopia av den gamla busken.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 6 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar