Bruna blad på klematis

Fråga:
Min Klematis har blad som får bruna fläckar som sedan vissnar. I övrigt blommar plantan. Finns det något att göra åt det och vad kan det vara?

Svar: Storblommiga hybrid klematis väldigt känsliga för vissnesjuka (ex. den mycket vanliga sorten ‘Jackmanii’) orsakad av svampen Ascochyta clematidina. En sjukdom som kan börja som bladfläckar och att bladen vissnar ner och därefter kan även stjälkarna mörkna och vissna. Håll utkik efter detta förlopp. Sjukdomen kan också utgå direkt från stammen som vissnar ner. Det finns även rapporter om att vissnesjuka kan bero på obalans mellan rötter och krona något som leder till att delar av skotten dör då rötterna inte kan leverera vatten och näring i den mängd som kronan behöver. Vid nyplantering av klematis rekommenderas därför att plantan toppas vid ca 50-100 cm.

Bladfläckar kan också orsakas av andra svampar eller på grund av stress orsakat av t ex torka, låga temperaturer etc.
Åtgärder om det är vissnesjuka
Klipp bort angripna skott. Rengör sekatör i sprit efter användning och bränn eller lämna växtavfallet i hushållssoporna. Lägg eventuellt någon form av marktäckning runt plantan för att undvika torka men med sand närmast rothalsen så den inte blir för fuktig.
Källa: Pettersson & Åkesson Trädgårdens Växtskydd

Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare FOR juni 2022

Klematis med trolig vissnesjuka Foto:Evamaria Carlson


  

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar