Så gräs på hösten

Fråga:
Jag undrar när det är lämpligast att så gräs. Vi har precis anlagt ny jord på vår tomt, en plan yta på ca 500kvm och ska nu så gräs. Är det för sent nu i november? Ska vi vänta till våren? Vi bor i Stockholm. Vi har köpt gräsfrö redan. Jag har hört att det går att så gräsfrö nu i november för att fröna sedan ska gro snabbare på våren.

Svar:
Helst vill man att gräsfröna ska hinna gro på hösten och etablera sig innan de första frostnätterna och rötterna hinner då etablera sig under vintern. I Sverige anses september och halva oktober vara bästa perioden för sådd. Även om det är varmt nu i november så kan det snabbt slå om till rejält kallt väder.
Ett annat alternativ är att vänta till det blir kyligare väder och så först då och hoppas att kylan håller i sig över vintern. Målet är att fröna inte ska gro förrän till våren (samma princip som vid vintersådd av vissa grönsaker). Risken är dock om vädret blir varmare kan de börja gro och då finns risk att de tar skada när det åter blir kallt. Så personligen hade jag väntat till våren med sådd. Förvara då gräsfröet torrt och svalt över vintern.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR november 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar