Bli av med mördarsniglar

Fråga: Jag plockar och har ihjäl mördarsniglar men ändå kan de kaläta i mina odlingar. Hur fungerar biologisk bekämpning med det nya preparatet Nemaslug och hur ska det användas? Det är ju dyrt och man vill ju inte kasta pengarna i sjön.

Svar: I fjol godkändes biologisk bekämpning med nematoden Phasmarhabditis hermaphrodita här i Sverige och mycket finns att lära om dess effekt, användning och sidoeffekter. Dessa mikroskopiskt små nematoder eller ringmaskar lever i fuktig miljö i marken, är känsliga för uttorkning, hög värme och minusgrader. De behöver värddjur att föröka sig i och infekterar snigeln via kroppshåligheter och utsöndrar en bakterie Moraxella osloensis. Snigeln slutar äta efter ca 3 dagar och dör slutligen. Nematodernas rörlighet är begränsad, de förflyttar sig mer vertikalt med markvattnet än över en stor yta varför det är viktigt att man behandlar där man vet att sniglarna finns. Bäst effekt fås på små ungdjur av mördarsnigeln som inte är lika rörliga som äldre sniglar. Medlet ska vattnas ut direkt när sniglarna vaknar till liv på våren, vid fuktig väderlek och vid minst 5 °C, och upprepas efter ca 6 resp 12 veckor för kontinuerlig effekt. Försök även på hösten att komma åt unga sniglar som ska övervintra. Nemaslug, som är färskvara, märkt med ett bäst före-datum och innehåller vilande larvstadier av nematoden, kan beställas som en trestegs-dos som skickas med 6 veckors intervaller. Under transport och hemma ska det förvaras svalt, 2–5 °C. Den minsta förpackningen, 12 miljoner nematoder, räcker till 40 m2. Medlet blandas med kallvatten i en 10 l-kanna med stril och vattnas genast ut jämnt fördelat över markytan. Vattna efteråt med lika mycket rent vatten. Till större sniglar kan det vara värt att pröva en ”norsk” metod: Infångade sniglar infekteras i ett ljummet ”nematodbad”. Klipp dem sedan mitt itu, lägg ut i trädgården som bete åt andra mördarsniglar som äter dessa och själva blir infekterade. Nemaslug kan vara värt att pröva men viktigt är att ändå fortsätta med den manuella plockningsmetoden.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 3 2009

redaktörens noteringar: Titta alltid på kemikalieinspektionens hemsida för att se vilka preparat som är godkända att använda. https://webapps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt#52524666-c287-4b8c-50db-821a815274e0 

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar