Barkfläcksjuka på rosor

Fråga: Min klätterros; “New Dawn” fått barkfläcksjuka? Upptäckte nu i vår mörkbruna – rödbruna partier på grenar och stammen. Har försökt läsa på och undrar nu om det kan vara barkfläcksjuka som drabbat rosen. Den är tre år och har blommat och vuxit fint och överlevt en omplantering. Ett angrepp sitter på ena stammen alldeles vid jordytan. Tyvärr la jag gräsklipp runt den som gödning förra sommaren, vilket tydligen inte är bra. Måste jag ta bort rosen eller går den att rädda?

Svar: Det ser ut som någon form av barkfläcksjuka. Finns flera olika svampar som ger samma symtombild. Det finns idag inget säkert fungerande medel mot dessa olika svampsjukdomar. Det man får göra är att ta bort angripet material, vilket i det här faller innebär att du kommer klippa bort nästan alla grenar och enbart kunna spara några skott som kommer längst nere vid marken. Därefter gäller det att stärka upp plantan så den har större chans att stå emot svampangreppen. Gräsklipp, kompost eller organisk gödsel är bra på våren-försommaren, så plantan får fart och växer ordentligt. Se till att plantan har god tillgång till vatten.

Efter slutet på juli ska man undvika kvävegödsel, då det kan göra så rosen växer för länge på hösten. På sensommaren-hösten är det bra att gödsla plantan med någon kaliumrik gödsel som exempelvis höstgödsel. Vänta med eventuell vintertäckning fram till det att marken har frusit. Då kan man täcka rosen med granris. Det skyddar plantan samtidigt som det är luftigt, så det inte blir för fuktigt kring stammarna.

Andra åtgärder som kan stärka upp plantan och hämma svampangreppen är behandling med Bind-T. Det är ett medel med nyttosvampar som konkurrerar med de skadliga svamparna. Medlet går att beställa på internet. Behandla flera gånger på våren vid fuktig väderlek eller på kvällen. Upprepa behandlingen på hösten. På svenska rosensällskapets hemsida kan du läsa mer: https://www.svenskarosensallskapet.se/ovalkomna_svampar.

Alternativ till Binab-T är behandling med svavel eller bikarbonat. Behandla några gånger på våren och några gånger på hösten. På svavelföpackningen (Kumulus) kan man följa rekommendationerna för behandling mot mjöldagg. När det gäller bikarbonat blandas 2 tsk i 1 liter vatten. Tillsätt några droppar diskmedel eller såpa. Spraya så det rinner från hela plantan. Behandla på kvällen. Viktigt att komma ihåg är att behandlas plantan med Binab-T får man inte behandla med svavel eller bikarbonat. Dessa båda medel dödar nyttosvamparna i Binab-T. 

Mer om barkfläcksjuka går att läsa i faktabladet från SLU: https://pub.epsilon.slu.se/18120/1/Pettersson_M_201105e.pdf

Avslutningsvis så tycker jag det är värt ett försök att rädda rosplantan. Ge den två år. Om det inte blir bättre kan det vara läge att byta ut den. 

Henrik Bodin, FOR-rådgivare

Foto: Ulla Ask

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar