Varför vissnar funkiabladen

FRÅGA: Jag har funkiaplantor i min trädgård som är frodiga fram till mitten av juli, sedan torkar och vissnar bladen. Vad beror det på?

SVAR: Funkia, Hosta, är normalt sett en väldigt frisk växt när det gäller svampsjukdomar, bakterier och virus, men tyvärr väldigt omtyckt av sniglar. Men då blir skadorna av helt annan karaktär. Efter att ha rådfrågat vår kollega Ulf Nilsson på FOR, har vi konstaterat att plantorna är angripna av någon bladsvamp. Anledningen till att vi misstänker bladsvamp, främst Colletotrichum, är för de tydliga röda-bruna kanterna som ses på de intorkade partierna i bladen. Åtgärden är sanering. Det betyder att bladen ska klippas bort snarast möjligt när angrepp syns på sensommaren. Jordytan tas bort och ett nytt jordlager läggs på före vintern, för svampens sporer övervintrar i angripna blad eller bladrester, som kan finnas på jordytan. Vid eventuellt nya angrepp nästa år tas angripna blad bort omgående.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr6 2020
Hem – Riksförbundet Svensk Trädgård (svensktradgard.se)

Foto: Magnus Andersson

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar