Skillnad på azalea och rhododendron

Fråga: Har länge funderat på vad det är för skillnad på azalea och rhododendron. Är det att azalean tappar bladen på vintern?

Svar: Det är rörigt att hålla isär dessa båda släkten. För vissa azaleor heter Rhododendron men tillhör azalea släktet och andra heter Azalea. Det som är den stora skillnaden är blommorna. Azalea-släktet har 5-6 ståndare i varje blomma och blommor är mer rörformade. De flesta azaleor är lövfällande. Rhododendron-släktet har mer klockformade blommor i samlingar och varje blomma har 10 eller fler ståndare.

Hos svenska rhododendronsällskapet finns mycket mer information. http://www.rhododendron.se/

Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2021

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar