Vad styr höstfärger?

FRÅGA: Jag har både körsbärs- och vingbenved som i år inte fått de vackra höstfärger vi är vana att de får här i vår trädgård i Umeå. Vet ni varför?

SVAR: Växter har dels sina egna processer och dels påverkas de av yttre faktorer. De följer inte alltid växtbeskrivningen och tidigare mönster. Höstfärgerna skapas av ämnen i bladen, vissa finns där hela tiden och blir synliga när det gröna klorofyllet bryts ner och försvinner. Det gäller främst gula och orange karotenoider och xantofyller. De rödare färgerna kommer från antocyaniner, som bildas i cellerna under hösten när det blir kallare, och socker i växten omvandlas. Hur mycket och när de bildas beror till stor del på temperaturen och kan variera med årsmånen. Om vädret och främst nätterna hade varit kallare under den tidiga hösten hade bladen blivit rödare. Nattfrost tidigt på säsongen ger vanligen starkare höstfärger. Men även växtens ståndort, avmognad, hur mycket solen lyst, näringstillgång, torka, skadegörare m m, kan påverka höstfärgningen

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr6 2020, https://svensktradgard.se/

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar