Granen fäller årsskotten

Fråga: Vi har två olika granar på vår tomt. En Korea-gran och en vanlig skogsgran. Båda är kanske 50 år gamla. Båda har börjat fälla små barrtussar (cirka 10 cm stora) av gröna barr. Kanske grentoppar?  Vad kan orsaken vara? Är det ekorrarna som bitar av dem eller är det något annat som orsaker detta? Behöver vi oroa oss?

Träden ser inte onormala ut.  Vi har skrapat ihop två-tre skottkärror med dessa grenbitar under några dagar nu på senvintern.

Svar: Eftersom jag saknar kunskap om problem med gran (förutom granbarkborren) har jag rådfrågat en mer skogligt kunnig person. Han hävdar bestämt att det är ekorre/ekorrar som gör detta för att komma åt blomanlagen. Det verkar inte vara något ovanligt. Inget ni behöver oroa er för.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar