Skapa lä och rumslighet

Fråga: I min trädgård sveper vinden in från omgivande fält och den lilla sörmländska sjön. Oftast en trevlig västanvind, men ändå! Hur stoppar jag den så det blir både effektivt och snyggt? Dessutom har vi fått nya grannar mycket nära och vill på samma gång minska insynen till våra sittplatser. Vad vi ska bygga eller plantera?

Svar: Vilket härligt tillfälle att skapa små och stora rum i er trädgård med spaljéer och kanske rama in hela tomten med en frodig häck av t ex häggmispel. Bäst på att stoppa vind på lite större ytor är häck, spaljé eller träd, som inte är helt tät. På mindre ytor kan murar och plank också fungera perfekt. Helt täta vindstoppare kan skapa turbulens, men på mindre ytor far vinden över och täta väggar skapar samtidigt rumskänsla. Som lähäck passar arter som häggmispel, ginnalalönn och gran. Traditionellt har man i Sverige använt den städsegröna granen i öppna landskap som inramning av tomten, den ger en härligt ombonad känsla året om. Bra, lagom stora träd, som fångar vinden och är tåliga (även för salta vindar) är oxel och rönn. Poppel och pil växer snabbt och kan användas på större tomter där rötterna kan få fritt spelrum (på mindre
ytor och i staden är pilens och poppelns rötter problem för rör och husgrunder).
Bygga en spaljé är snyggast att platssnickra så den passar exakt i höjd och bredd på den yta som ska ramas in. Spaljéer med horisontella läkt är moderna just nu, men även snedställda eller horisontella spaljérutor är snyggt. Tänk på spaljéns skötsel i framtiden: ska den oljas, målas eller vara naturell? Skrymslen och vrår i utformningen är svår skötta. Många bra byggtips finns på nätet: sökord spaljé. Prefabricerade spaljésektioner finns på alla välsorterade byggvaruhus i många utföranden och de är enkla att sätta upp. Så kallat Gunnebostaket bromsar också vinden effektivt, om växter får klättra och klänga i det, som i en spaljé. Ska spaljén sättas upp i tomthörn med gatukorsning utanför kommer en del trafiksäkerhetsaspekter också in. Plan- och Bygglagen (PBL) styr byggandet. Lokala avvikelser kan förekomma, så lyssna alltid med ditt lokala Stadsbyggnadskontor om du är tveksam. Boverkets hemsida ger också information, www.boverket.se. Spaljéer är inte bygglovspliktiga om två tredjedelar är öppet för luftflöde mellan materialet som spaljén är gjord av, annars betraktas det som plank. Normalt sett behöver man inte bygglov för staket upp till 1,1 m, men detta regelverk kan variera mellan olika kommuner. Så här säger plan- och bygglagen: ”I anslutning till bostadshuset får man utan bygglov bygga uteplatser med en mur eller ett plank som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än tre meter ut från huset och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.”

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar