Lämplig undervegetation

FRÅGA: Har ni några goda råd till en glad trädgårdsamatör i Skåne? Såg för några år sedan ett mycket vackert bestånd av violruta på Alnarp och införskaffade därför 6–7 plantor i fjol. Planterade dessa på min innergård, i den lilla rabatten som har full sol från mitt på dagen. Som undervegetation hade jag både dvärgklocka och alunrot. Men det blev inte så fint. Dessutom klarade inte dvärgklockan vårvintern och är därför borta nu. Alunroten står jag i begrepp att plantera någon annanstans för den passar inte riktigt. Rabatten omgärdas av en låg buxbomshäck. Det tar ju ganska lång tid in på säsongen innan violrutan vuxit till sig. Har ni något bra tips på vad jag skulle kunna plantera under, gärna något som blommar tidigt?

SVAR: Testa gärna att kombinera med någon prydnadslök, det finns flera men kirgislök, Allium aflatunense, är lätt att få tag i. Den grönskar snabbt (ser fint ut på våren) och bladen vissnar innan de dekorativa, bollformade, lila bollarna på höga stänglar kommer i slutet av maj – början av juni. Kirgislöken har även fina fröställningar (den frösprider sig lätt) i kombination med violrutans skira blomning senare under säsongen. Eftersom bladen vissnar ner ges violrutan utrymme att växa till och det blir ingen egentlig konkurrens och du kan sätta prydnadslöken mellan violrutorna i hela rabatten för masseffekt. Önskar du någon direkt marktäckande ”undervegetation” som blommar tidigt föreslår jag ormöga, Omphalodes verna, som kommer att utvecklas bra i skuggan under violrutan och av buxbomhäcken. Även den tidiga lökväxten vintergäck, skulle passa bra på denna plats.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2014

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar