Välja färger till grönt

Fråga: Jag funderar över växtvalet till min trädgård! Det gröna är för kompakt och jag vill lätta upp det med växter, mest buskar, med annorlunda och avvikande bladfärg. Lite tips om hur jag ska tänka för bästa effekt i min trädgård, vore kul!

Svar: Tänk på bakgrunden, fonden, till dina planteringar. Ta hänsyn till husets färg och färgen på grannens garage om det är i närheten. Ensamma växter gör ingen trädgård, men med kombinationer framhävs varje växts särart och på så sätt kompletterar och förstärker de varandra. Varierar och blandar man för mycket kan trädgården däremot bli rörig. Välj ett färgtema för att få en intresseväckande och harmonisk trädgård.
Färgcirkeln visar att färger som ligger nära varandra som gult, rött och orange ger harmoniska planteringar medan färger som ligger mitt emot varandra ger mer djärva och kontrastrika kombinationer (gult/lila är ett klassiskt exempel på en sådan växtkombination). Skapa gärna kontrastverkan med högt och lågt, tänk på att blad- och blomfärger kan gå igen i träd, klätterväxter, buskar och sedan ner till marktäckarna. Använd till exempel den vita trädgården som tema, låt dig inspireras av Sissinghurst
i England eller varför inte skapa den gula trädgården. Gult och grönt ligger nära varandra i färgcirkeln – här kan man med enkla växtval lätta upp det gröna i trädgården på ett harmoniskt sätt. Välj till exempel guldhumle, Humulus lupulus ’Aureus’, som med sitt slingrande växtsätt blir till ett utropstecken i trädgården, gulbladig fläder, Sambucus nigra ’Aurea’, en gul tuja, Thuja occidentalis ’Sunkist’, och gulbladig smällspirea, Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’. En bladfärg på modet just nu är rött. Dessa växter kräver en del av bakgrunden. Vid en mörk vägg eller bakgrund försvinner direkt effekten av röda blad, medan en vit eller gul vägg framhäver den mycket. Spännande rödbladigt hittas främst bland smällspireorna Physocarpos opulifolius ’Diabolo’, ’Summerwine’ och ’Diable D’Or’. Även fläder, Sambucus nigra ’Black Lace’, är värd att nämnas i detta sammanhang. Brokiga (variegerade) blad finns mestadels i kombinationerna grönt/vitt, som exempelvis vitbrokig kornell, Cornus alba ’Variegata’, och klätterbenved, Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’, och grönt/gult, exempelvis gulbrokig kornell, Cornus alba ’Gouchaultii’ och klätterbenved, Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’. Många träd finns i varianter med röda blad, till exempel blodbok, prydnadsapel och plommon. Bland lönnarna hittar du fler både variegerade och rödbladiga sorter.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2011

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar