Fläckar på morot, vitbakterios

Fråga:
Morötterna får angrepp som är som svarta små fläckar på ett område, under fläckarna blir moroten mjuk och mjölig. Ganska ofta hela spetsen av moroten, men också mitt på. Ibland blir moroten också lila upptill och liksom i anslutning till fläckarna.
Vad är det som de angripits av och vad kan jag göra inför nästa odlingssäsong?

Svar:
Troligen har dina morötter drabbats av något som kallas vit bakterios, Erwinia carotovara spp. Bakterien infekterar moroten och bryter ner cellväggarna, därav de blöta rötorna. Skador uppkommer av exempelvis insekter eller som skett när man skördar eller rotat runt med redskap i jorden. Bakterien gynnas av fuktigt klimat och det kan bero på en kombination att det varit för blött i grönsakslandet och dåligt dränerad jord. Om skadan fortsatte utvecklas efter du plockat in den kan just lagringen också varit för fuktig och varm.

Det du kan göra för att förhindra angrepp i framtiden är att optimera odlingsförhållandena för morötterna. Se till att de får jämn tillgång till vatten, näring och en väldränerad jord. Var noggrann vid gallringen så att morötterna inte står för tätt utan kan torka ut vid regn och skydda grödorna mot insekter, som kan skapa en inkörsport till bakterien, med hjälp av fiberduk. Om det är möjligt så inför en växtföljd så du inte odlar morötter på samma plats nästa år.

Bakterien överlever i ruttnande avfall så försök att inte lämna kvar sjuka morötter i grönsakslandet vid skörd som kan bli ett problem nästa säsong. Även om du använder egen kompost rekommenderar jag att du slänger det i den allmänna komposten som åker vidare till återvinningscentralens kompost då bakterien behöver högre temperaturer för att dö än den som bildas i en mindre trädgårdskompost.  

Det är också bra att sträva efter en god hygien när det är dags att skörda morötterna. Undvik att skörda under regniga dagar för att minska fuktigheten under lagringen när morötterna ligger tätt intill varandra. Försök också att undvika att skada morötterna under säsongen när du använder redskapen och stötskador vid skörd så det inte bildas en inkörsport för bakterien.

Ulf Nilsson trädgårdsrådgivare oktober 2022

Morot med vitbakterios Foto: Kristina Ågerup

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar