Luktärtorna vill inte klättra

Fråga: Varför vill inte luktärterna klättra på pinnarna?

Svar: Luktärtorna kan vara ovilliga att använda sina klängen i början av säsongen. Det brukar gå bättre längre fram på säsongen. Men helt självklättrande är de aldrig. Använd s k nejlikringar som förstärkning och fäst plantorna med dessa vid pinnarna.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar