Skada på äpple? Hagelskada

FRÅGA: Vad eller vem har gjort dessa skador på mina äpplen?

SVAR: Ja, här skulle man kunna misstänka både det ena eller andra, men i detta fall är det med största sannolikhet en hagelskur som är orsaken. Det är alltså en mekanisk stötskada som skadat äpplena på deras ovansida på detta vis. Och mycket riktigt var det en kraftig hagelskur i fjol i början av augusti där trädet växer. Skadade äpplen passar inte för lagring, utan bör användas direkt

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2019

Foto: Hans Ekeblad
Foto: Hans Ekeblad

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar