Sniglar på kål

Fråga:

För första gången har jag i år odlat kålhuvuden, spets-, savoy- och rödkål. Det var inte lyckat, små grå sniglar (åkersniglar(?) och snäckor) har totalt perforerat min kål. Endast den innersta kärnan kunde användas. Som tur är kan jag glädja mig åt grön- och svartkålen som står praktfulla!
Men jag vill gärna försöka odla både savoy- och spetskål nästa år. Hur ska jag skydda odlingen?

Svar:

Det låter mycket troligt att det är åkersnigeln som är inblandad.
Små och grå upp till 3-4 cm långa och de övervintrar som ägg. Om de väl har fått fäste i trädgårdslandet så är det effektivaste att lägga ut järnfosfat (säljs under namn som snigelfritt, ferromol etc) näst odlingssäsong. Detta växtskyddsmedel är godkänt för ekologisk odling och bryts ner så att växterna på sikt kan ta upp det som näring. Sen gäller de vanliga snigelråden; var aktiv tidigt på säsongen när de börjar kläckas och plocka och klipp. Går att t ex lägga kartong i trädgårdslandet som sniglarna gärna kryper in under för att få skydd under dagen och de kan då lätt samlas in. Bra att vattna på morgonen istället för kvällen, håll koll på komposten så att de inte förökar sig där, går även att jobba med barriärer för de områden i trädgårdslandet där du ännu inte har problem med sniglar.
Om du täckodlar så är det bra att ha extra koll på sniglarna då de, liksom växterna, uppskattar den ökande fuktigheten i marken.

Tänk också på att kålväxter gärna angrips av ett flertal fjärilslarver, kålfjäril, kålmal, kålfly m fl. Bästa sättet att skydda sig för dessa är att täcka plantorna med fiberduk direkt efter utplantering.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare september 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar