Odla potatis

Fråga:
Vi är några grannar som odlar lite potatis ihop…. 300-400 km2. Jättekul och nyttigt.
1. Vi har i år köpt relativt stor sättpotatis. Har hört man kan dela på de stora. Vad bör man tänka på… för och nackdelar? Hur lång tid före sättning ska ingreppet ske… de ligger på förgroning nu – ljust och varmt.
2. Vi har tidigare köpt torkad hönsgödsel som vi sparsamt strör i raderna.  Är hönsgödsel ett bra val? Eller borde vi ändra till kogödsel ( säckar ).

Svar:
1. Det går bra att dela på sättpotatis. Se bara till att det är minst 2 ögon (groddar) på varje bit och låt den gärna ligga och torka någon dag innan du sätter den i jorden så minskar du risken för ev mögel eller röta. Behöver inte vara så långt i förväg.

2, Hönsgödsel fungerar bra att använda i sparsamma mängder som ni har gjort. Hönsgödseln kan vara ganska kraftig så dela hellre upp givorna. 
Med kogödsel så är det en fördel att det tillför mer struktur (mullämnen) till jorden och är oftast lite mer långsamverkande. Men det kan skilja mellan olika partier och om man väljer säckad gödsel, eller direkt från gödselstacken.

Ann-Kristin Isaksson, trädgårdsrådgivare FOR maj 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar