Sådd av änglatrumpet

Fråga: Jag har skaffat frö till änglatrumpet. När är det dags att så?

Svar: Lämplig tid att så är februari–mars. Frösådda plantor tar ganska lång tid på sig innan de får blommor. Man kan få vänta till året efter sådd. En sort som jag provade för länge sedan blommade emellertid vackert redan första sommaren, så det kan nog variera.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 3 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar