Sjuk hibiskus

Fråga: Vad har hänt med mina hibiskusar? Det är gamla, stora plantor som övervintrats på samma sätt i många år: varmbonat fritidshus, 15 grader, ljust fönster men ingen extra belysning. Omplantering varje år och gödsling med Blomstra. De har blommat fint alla år. Nu har de fått gula prickar på bladen.

Svar: Foto på bladen har sänts till Maj-Lis Pettersson på SLU som svarar så här: ”Jag misstänker att det har blivit en obalans vad gäller växtnäringen. Prickarna ser ut att främst gå in mellan nerverna och jag förknippar detta med magnesiumbrist. Det bör ordna till sig om hibiskusarna planteras om i planteringsjord av bra kvalitet. Magnesium finns ju i Dolomitkalk och Trädgårdskalk med Mg men jag avråder från att använda detta då hibiskus lätt reagerar med kloros (ljusa blad i toppen på plantan) vid för högt pH-värde.” Maj-Lis påpekar också att växter kan reagera på olika sätt inför gaser av olika slag, t ex om man målat eller tapetserat.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 2 2008

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar