Kirimoja, Annona

Fråga: Under en resa till Madeira tog jag med mig annonafrön hem. Sådde dessa i en kruka och de tog sig. Nu har jag en 10–15 cm hög växt, men den ser inte ut att trivas. Bladen vissnar och faller av, men den lever trots allt. Vad kan jag göra för att den ska trivas? Har haft den i två år nu.

Svar: Annona är ett släkte med en bra bit över 100 arter, bland annat A. cherimola, dvs cherimoya (som numer ska heta kirimoja). Enligt den fantastiska boken ”Frukter från främmande länder” (se Ht 3/2003) finns det stora odlingar av kirimoja på just Madeira, så jag utgår från att det är denna. Om man sammanfattar olika källor (”Det Bästas stora trädgårdslexikon”, ”Att sätta kärnor och frön”, R Efraimsson, ”Kulturväxter i kruka”, J Lemte) ska kirimoja odlas ljust, varmt och dragfritt men utan stark sol. Det är viktigt med hög luftfuktighet så duscha plantan ofta. Jämn vattning och näringstillförsel sommartid. Vintertid sval temperatur, extra ljus och knappast någon gödsling. Kirimoja kan vara delvis lövfällande och den tål hård beskärning. Förutom odlingsförhållandena kan spinnkvalster vara en möjlig orsak till vantrivseln. De är ganska vanliga inomhus, trivs när det är varmt och torrt, suger på bladen så de gulnar och till slut vissnar, och har det gått så långt brukar man kunna se spinntrådar mellan bladen. Klipp bort angripna delar, duscha plantan ordentligt. Spruta eventuellt med något växtvårdsmedel, upprepade gånger.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar