Städsegrönt till graven

Fråga: Jag letar efter någon städsegrön växt till en grav. Växten får inte bli så hög, 20–25 cm, och den får inte heller bli så vidlyftig eftersom det inte finns så mycket plats, men ändå marktäckande. Finns det någon sådan växt att få tag på i en handelsträdgård?

Svar: Några förslag är vaktelbär Gaultheria, lingon, ljung, hasselört Asarum. Rosentibast Daphne cneorum kan bli högre men växer långsamt. Om höjd runt 40 cm är acceptabel kan vissa sorter av tuvalpros, Rhdodendron impeditum, också vara ett alternativ.

Eva Wirén, Hemträdgården nr 1 2005

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar