Rosrost på Finlands vita ros

Fråga:
Min rosbuske – vet bara att det är en finsk dubbelros – ser helt plötsligt orange ut på vissa delar. Har ni någon aning om vad det kan bero på och vad jag i så fall kan göra åt det? 

Svar:
Rosen har fått ett angrepp av rosrost, och då av den speciella rosrost-art (Phragmidium rosae-pimpinellifolia) som angriper rosor i Spinosissima- och Foetida-Grupperna (t.ex. persisk gulros). Du har mycket riktigt en ‘Finlands Vita’ – den kanske mest spridda sorter i Spinosissima-Gruppen. Ett annat vanligt begrepp för den här rosgruppen är för övrigt pimpinellrosor.
‘Finlands Vita’ är ju känd för att vara mycket tålig, och oftast blir de här angreppen inte så starka på just den sorten. Typisk är att det är nyponen som drabbas. Det enda att göra är att klippa bort angripna delar så snart som möjligt och försöka hålla busken så fri som möjligt. Smittade delar som ligger kvar kring busken kommer att återsmitta nästa säsong.
Har man några angripna nypon på ett skott så klipper man in på frisk ved, eller så tar man helt enkelt bort skottet.
Den här rosrost-arten angriper inga andra rosgrupper än de två nämnda. Det betyder att den inte smittar till de flesta andra gammalrosgrupperna, ej heller till rabattrosor och klätterrosor.

Henrik Morin, trädgårdsrådgivare FOR juli 2022

Rosrosten Phragmidium rosae-pimpinellifolia,
Finlands vita ros

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar