Övervuxna gång plattor

FRÅGA: Hur ska jag göra så att plattorna inte försvinner? Har skurit, klippt och fyllt på med sand ett flertal gånger under dem. Finns det alternativ som fungerar att gå på? Vill gärna kunna köra över med gräsklipparen.

SVAR: Gångplattor och trampstenar är trevligt, funktionellt och kan även vara ett fint formelement i trädgården. Så rådet blir att lägga om plattorna en gång för alla. Som med alla hårdgjorda ytor gäller det att få till en stabil grund under plattorna. Hur grundläggningen (eller överbyggnaden som det kallas på fackspråk) ska göras beror på rådande markförhållanden. För trampstenar räcker det oftast att gräva bort det översta matjordslagret, ca 10 cm, under och en bit utanför själva plattan. Bottna gropen eller om du väljer att göra en ränna med en materialavskiljande geotextil (markduk) och fyll upp med stenmjöl, som komprimeras genom upprepad vattning med lågt tryck. Plattorna sätts i stenmjölet så att de kommer något över befintlig marknivå. Då blir det lättare att hålla plattorna rena från organiskt material som gräsrötter lätt får fäste i. Att plantorna sjunker beror även på att gräset gärna växer in över dem. Ta till vana att regelbundet sopa rent plantorna och skyffla bort invuxen grässvål så att det inte går så långt att du måste lägga om dem igen.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 2 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar