Persiljan gulnar

Fråga:
Persiljan var till helt nyligen frisk och grön men nu börjar bladen gulna. Det gäller både persilja som jag sått i kallbänk och persilja som jag förkultiverat i kruka inne och planterat ut.

Svar:
De två vanligaste sjukdomarna som kan ge upphov till gulnande eller fläckiga blad på persilja är bladmögel och bladfläcksjuka. Det börjar som tydliga fläckar/prickar på bladen. Båda är sjukdomar som gynnas av fuktig väderlek. Finns ingen behandling men det är viktigt att växla odlingsplats årligen.

Allmänt gulnande blad kan också bero på näringsbrist, för tät och blöt jord (syrebrist) eller torka. Så helt olika orsaker kan ge samma symtom. 

Solveig Sidblad, hortonom juli 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar