Hur beskärs Gamander?

FRÅGA: En 20 m lång, låg häck med gamander finns längs vår garageinfart i Ängelholm. Häcken är över 50 år gammal och har nog aldrig blivit klippt. Nu känns den alltför utbredd och frågan är, hur mycket den tål att klippas? Den står i sandjord.

SVAR: Det finns olika arter och sorter av gamander, som tillhör släktet Teucrium. Jag förmodar att detta är den rena arten, Teucrium chamaedrys, den som heter gamander på svenska. Den är, botaniskt sett, en halvbuske och den tål kraftig beskärning. Men är plantorna 50 år, vilket är fantastiskt, kan brytningsförmågan på de vedartade grenarna ha blivit sämre. Men din häck ser vital och fin ut. Det ska inte vara några problem att beskära tillbaka den och få den att bryta nytt och svara med god nytillväxt. Men det är en fördel om det finns gröna blad under beskärningssnitten. Man kan testa på några plantor och se, hur de svarar på nedskärning och ta beslut utifrån det, om man vill vara säker. Man vill ju inte riskera en så fin häck! Resten av häcken beskärs sedan nästa vår, om svaret blev bra. Beskär häcken strax innan den börjar växa på våren. Se till att plantorna har bra tillgång på vatten efter beskärningen, under försommaren. Grenarna är nu vedartade med ålderskaraktär och nytillväxten kommer att vara mer sladdrig, innan den har förvedat sig. Det finns då risk för att häcken lägger sig och ändå brer ut sig. Förutom att gamander är mer eller mindre vintergrön, blommar den dessutom vackert och kan rekommenderas på väldränerad, varm jord i stora delar av landet, både som friväxande och som klippt, låg häck.

Lise-Lotte Björkman Hemträdgården nr2 2018

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar