köpa vit slamfärg

Fråga: Vi har ett gråpäronträd planterat för sju år sedan och en bok planterad för 15 år sedan. Båda träden mår bra och är gröna, men båda har också stora sprickor i barken.
Vi har tidigare fått rådet att använda vit slamfärg för att minska solens påverkan på våren. Vi har försökt få tag på det, men kan inte hittat någon som säljer det.
Var köper man vit slamfärg?
Svar: Det brukar finnas att köpa i färgbutiker eller i byggvaruhus. Produkten säljs som vit kalkfärg eller vit slamfärg. Skulle det inte gå att hitta slamfärgen kan man måla stammarna med skuggpasta som säljs där man säljer växthus. Eller skydda dem med gjuteväv på vårvintern.
Henrik Bodin, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar