Rhododendron med rothalsröta

Fråga:

Jag har nyligen flyttat till ett hus med en gammal rhododendron träd/buske som jag skulle vilja försöka rädda. Jag är nybörjare på trädgård. Jag har dock upptäckt nyligen att den har många olika skador/angrepp; järnbrist, måttligt med bladfallssjuka, lindriga skador med nästinkfly/strit/knoppförstöring, måttligt/omfattande med öronvivel.

Jag bedömer den allvarligaste som öronvivel, där barken längst ned på ett av träden lossnat ca 1/3 av omkretsen, och även mycket längre upp även mjuk/porös på träden. Finns det något att göra för att rädda specifikt stammen/barken? Ska man låta uppmjukade barken sitta? när jag pillat lite försiktigt så kryper det något som ser ut som öronvivlar där. Jag planerar såklart att avlägsna vuxna öronvivlarna med att lägga lakan/kartong under och skaka busken snarast, samt nematoder nästa år när det är tillräckligt varmt. Jag är bara orolig för att träden inte skall överleva vintern. De är ju dock väldigt gamla och verkar ha överlevt många år.. 

Svar:

På bilderna finns det absolut tecken på angrepp av öronvivel och nätstinkfly.
Men jag tror att det allvarligaste problemet är rothalsrötan på nedre stamdelen. Här misstänker jag att det är ett angrepp av algsvampen Phytopthora sp. Även om det är vanskligt att ställa diagnos enbart utifrån bilder. Egentligen krävs laboratorieanalys. Men det är en ganska vanlig sjukdom på rododendron. En av de mest känsliga rododendron-sorterna är den vanliga ”Cunningham’s White”.

Typiskt för denna sjukdom är just att barken lossnar och att det går att se mörkbrun röta under barken som tydligt sticker ut mot den ljusa friska vävnaden (detta syns på ditt foto). Angreppet börjar dock med rotsystemet och sprider sig därifrån till stammen. Sjukdomen kan orsaka att bladen blir gula och ser ut att ha näringsbrist och vissnar eftersom rötterna inte längre kan transportera näring och vatten, unga skott och hela grenar kan dö och vid kraftigt angrepp kan hela växten vissna ner. Ibland blir det bara ena sidan av växten som uppvisar skador medan den andra verkar pigg.

Beroende på vilken Phytopthora-art det är som angripit så kan sjukdomsförloppet gå olika snabbt. Är det t ex P. cactorum så kan en fullvuxen rododendron möjligen leva några/flera år till medan P. ramorum snabbt kan döda även stora buskar. Svampen gynnas av fuktiga och blöta förhållande och dåligt dränerade jordar. Mot denna sjukdom finns dessvärre inte mycket att göra. Avvakta och se hur det utvecklar sig nästa vår och sommar. Mår den fortfarande dåligt så bör du såga ner och försöka få bort så mycket av rötterna och jorden som möjligt. Ersätt med ny jord och sörj för god dränering.  

Plantera inte en ny rododendron på samma plats direkt utan låt det gå minst ett år, gärna fler. Och se till att rengöra alla verktyg du använder noggrant med t ex t-sprit så att du inte sprider sporer i trädgården. Det finns rododendron-sorter som har viss motståndskraft mot Phytopthora som kan vara ett bra alternativ.

Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare FOR oktober 2022

Rhododendron, angrepp bladskador av nätstinkfly och öronvivel, Foto: Linda Boström
Rothalsröta på rhododendron, Foto: Linda Boström

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar