Larver i gräsmatta

Fråga: Jag hittar larver i gräsmattan. Lyfter bort all död gräsmatta o avlägsnar alla dessa vita tjocka larver (ngn form av borre). Ämnar så nytt gräs till våren .Kan jag så gräset först och sedan behandla med nermatoder? Sedan upprepa vattning med nematoder i augusti?

Svar: Ja, det låter som någon borre-art är i farten. Brukar vara pingborre, kastanjeborre eller trädgårdsborre. Men finns även andra mindre vanliga som kan förekomma i gräsmattan. På sandiga jordar är det vanligt med pingborre vars larvutveckling är två år och trädgårdsborre som har en ettårig larvutveckling.

Vilken art det är styr lite hur bra effekt då får av insådden och vårbehandling med nematoder. Är det trädgårdsborren så kommer de larver som gjort skada nu i höst att vara fullbildade till nästa sommar. Och därefter eventuellt lägga nya ägg under sommaren. Bekämpning på våren är då inte motiverad. Är det däremot någon av de andra arterna så kan det vara värt att prova vårbekämpning även om effekten blir bäst vid höstbehandling med nematoder. En del försäljare rekommenderar t.o.m. enbart höstbekämpning. Det har nog att göra med att unga skalbaggslarver som kläckts på sommaren är mer känsliga för nematoderna och att förhållandena (särskilt markfukt) kan vara gynnsammare för nematoderna.  

Gräsmattan: Om du fräser upp befintlig gräsmatta kan du på köpet döda en hel del larver. Och det underlättar också för fåglarna att lättare få tag på dem. Vårsådd kan funka men viss risk finns att de unga rötterna kan angripas under sommaren (om det är borre-art som har fleråriga larver). Var då beredd att stödså mer gräs till hösten. En sak som kan vara bra att veta är att flera av borre-arterna föredrar att lägga ägg i öppna och glesa gräsmattor på sandig jord och äggläggningen brukar ske i slutet av juni. Det kan därför bli ökad äggläggning om du fräser upp gräsmattan på våren. Har du ofta problem med larver i gräsmattan så kan det därför vara värt att göra en höstbekämpning med nematoder.

Ulf Nilsson, trädgårdrådgivare FOR

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar