Svamp på krusbärsgrenar, stubbhorn

Fråga:

Upptäckte gråvita utväxter, som små pinnar 0,5 cm breda, ca 3 cm långa, på grenarna nere vid basen på min gamla krusbärsbuske. Såg ut som en sorts fingersvamp. Dom sitter hårt fast på grenarna, luktar inte mycket. Sega, böjliga. Känner ni igen detta? Måste jag gräva bort busken, eller går den att rädda?

Svar:

Det är en sk kärnsvamp som heter stubbhorn som växer i din krusbärsbuske. Det är en vanlig nedbrytningssvamp på multnande stubbar av lövträd och angriper normalt inte friska grenar. Stämmer det som jag tycker mig se av bilderna att svampen växer på de stubbar som lämnats kvar vid beskärning? Det är bara tecken på naturlig nedbrytning. Den fuktiga väderleken i höst har nog gjort att fruktkroppar utvecklats extra mycket. Försök att klippa bort gamla stubbar så nära markytan som möjligt.
Om det däremot finns svampar även på friska grenar finns risk att svampen är på väg att bryta ner även dessa. Det kan vara ett tecken på att plantan är i dålig kondition. Klipp i så fall bort alla angripna grenar till markytan. Gödsla till våren.

Solveig Sidblad, hortonom oktober 2022

Stubbhorn på krusbär, Foto: Ulla Ask

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar