Björnbär med fula frukter

FRÅGA: Min odlade taggfria björnbärsbuske har gett enormt mycket frukt i år. Tyvärr blir somliga bär inte helt svarta. Vad beror detta på? Går dessa bär att äta?

SVAR: Det har varit ett riktigt björnbärsår i år och många har även frågat om konstiga skador på frukterna där delar av bäret drabbats. Man kan misstänka allt från genetiska variationer, växtförhållanden, svamp, insekter till strålningsskador. Är de skadade delfrukterna hårda med en grön eller klarröd färg misstänks björnbärsgallkvalster. En besvärlig skadegörare vars angrepp verkar bli vanligare. Kvalstren suger växtsaft och gör så att bären mognar delvis eller inte alls. Bär angripna av kvalster brukar inte heller smaka så gott. Dessa små kvalster övervintrar i bladknopparna på årsskotten så ett sätt att begränsa dem är att klippa ner alla årsskott och föra dem till förbränning. Men då blir man helt utan skörd nästa år, eftersom björnbär ger bär på tvååriga skott. Tyvärr brukar gallkvalsterna öka igen efter några år så det blir till att upprepa proceduren.

Har de spridda delfrukterna stannat i utvecklingen, är rödaktigt ljusa eller redan har skrumpnat, går misstanken till något stinkfly. Ofta brukar den skadan inte bli så omfattande och är inget man behöver åtgärda.

Man kan även misstänka starkt solljus. Då förblir alla solexponerade delar av bäret ljusa eller något röda och torra, men den skuggade sidan av bäret mognar normalt. Björnbär, och även hallon, kan få denna typ av strålskada. Den förebyggs genom skuggning.

Sedan finns det olika svampar som kan angripa och orsaka så kallad delfrukttorka. Ofta är svampsläktet Colletotrichum inblandat. Då blir angripna delfrukter ljusbruna och lite glasaktiga innan de vissnar. Bären kan få en mer eller mindre bitter smak.

Enligt Kristen Jensen på länsstyrelsen i Västra Götaland är det högst troligt att det är denna svamp som orsakat skadan på bilden. Regn under säsongen har gynnat svampen, som i år varit vanligt förekommande. Efter skörd beskär man direkt bort tvååriga grenar med fruktmumier för att i någon mån förebygga angrepp kommande år. Frågeställaren fick god skörd trots denna svamp

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr6 2020, https://svensktradgard.se/

Foto: Yvonne Collovin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar