Häck med lavendel

Fråga: Ska plantera en 5m Lavendel Munsted häck. Hur många plantor rekommenderar ni?

Svar: Det kommer att bli vackert med en lång blommande lavendel häck. Dessa plantor brukar bli bra breda med åren. Om man har 30-35 cm mellan plantorna behöves 14 – 16 plantor. Lavendelplantor kan se lite risiga ut på våren och kan behöva beskäras. Vänta då med beskärning tills de börjat grönska och klipp inte rakt av utan formklipp plantorna.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2020

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar