Fruktbladstekel på oxbär

Fråga: Har ni någon aning om vad detta kan vara? Finns på stora delar av busken. Bör jag göra någonting åt det?

Fruktbladstekel Foto: Eva Welin

Svar: Detta är larver av fruktbladstekel, Caliroa cereasi. De är egentligen gröna men överdragna av ett svart slem. De gör oftast ingen allvarlig skada och brukar inte behöva åtgärdas. Men det är klart att de förfular när de äter på bladen. Så vill man åtgärda så är det effektivaste att plocka bort dem man hittar. Men det kan ju vara ogörligt om det är många i hela busken. Att spruta med kraftig vattenstråle kan hejda angreppet. Bekämpning med något godkänt insektsmedel är också ett alternativ även om effekten är något sämre på grund av att larvens slem skyddar mot medlet.

Solveig Sidblad, FOR-rådgivare 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar