Skötsel av timjan

Fråga:
Hur ska man hantera Timjan som övervintrat när det kommer till vattning, klippning samt tillförsel av näring?

Svar:
Timjan som växer utomhus i marken behöver ingen extra vård. Den klarar sig fint själv. Sitter plantan i en kruka får man vattna den från nu när den börjar växa fram till slutet av september. Timjan har inga större krav på näring. Utan klarar sig med den näring som finns i jorden. Gödslar man brukar det bara gynna ogräset som då kan konkurrera ut timjanen. Växten behöver inte klippas ner utan blir tät och fin av sig själv. 

Henrik Bodin, Trädgårdsrådgivare FOR april 2022

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar