Kan det vara pyralider i ekoväxtnäring?

Fråga: Jag har i år problem med några av mina tomat- och paprikaplantor (uppdragna från frö här hemma.) De har efter att ha kommit upp fint plötsligt slutat att utvecklas ordentligt: de nya bladen krullar sig, och blir dvärgväxta. På tomaterna utvecklas inga blommor alls. Jag deltar i flera facebookgrupper där jag märker att det inte bara är jag som har detta problem, utan snarare många som gödslar med köpt econäring! Det verkar som att detta beror på att econäringen baseras på ämnen som kan innehålla aminopyralid (Vinass)! Jag har hört av mig till Jordbruksverket om detta, och har förstått via facebook att norska Mattillsynet och dess danska motsvarighet har fått in 100-talet rapporter om detta. Jag undrar om ni vet något om frågan?

Det känns ju extra ruttet att det är just ECOnäring som är boven. Jag skulle också vilja veta hur jag bör hantera plantorna och dess frukter om det nu är växtgift som är boven: kan jag äta frukterna? Bör jag ta bort och bränna hela plantorna? Kan jorden de nu är planterade i vara påverkad inför framtida odling?

Svar: Det här är en komplex fråga. Och vi ska vara försiktiga med att tycka eller påtala att någon har gjort fel eller att det absolut är aminopyralid eller klopyralid. Utan här gäller det att förhålla sig till fakta. Det vi vet är att 2016 godkändes en aktiv substans som heter aminopyralid. Medel med denna substans får användas i stråsäd, sockerbetor och i vissa fall på vallar för att få bort svårbekämpade ogräs. Det vi också vet är att substansen är väldigt strukturstabil, Vilket innebär att den bryts ner väldigt långsamt. Människor och däggdjur ska inte påverkas av substansen.

Vissa växter är känsligare och påverkas starkt av väldigt svaga doser. Vill man läsa mer om växter som tål substansen och växter som är känsligare kan man göra det på Maria Berg Hestad´s hemsida: https://detgronneskafferi.com/2020/05/08/rester-av-plantevernmidler-i-okologisk-gjodsel-og-kompost/ .

Substansen har sedan följt med växtrester på olika sätt genom olika processer utan att brytas ner och till slut hamnat i vissa omgångar av tillverkad eko-näring har man konstaterat i analyser gjorda i Norge, vilket är en skandal. Finns i dagsläget inga svenska analyser som klargör om substansen även finns i svensk eko-näring eller odlingssubstrat. Nu blir det upp till varje aktör att rannsaka sig själv och se var det har brustit samt hur man ska hantera skadan.

Vill man läsa mer om hur symtomen kan se ut och fakta bakom, rekommenderar jag att gå in på Lena Israelsson´s blogg https://www.odlamat.com/blog/frgiftade-tomatplantor. KRAV som är kontrollorgan för ekologiska produkter kommer genomlysa frågan mer och kräva åtgärder. https://www.krav.se/nyhet/problem-med-krav-markt-vaxtnaring/. Även FOR kommer arbeta för att få fram mer fakta kring uppgifterna.

Har man en flaska med näring hemma och känner sig osäker är det bästa man kan göra att testa på en planta. Vattna den med näringslösning och se om det händer något konstigt med plantan. Visar den symtom inom någon vecka. Byt ut näringen. Annars går det bra att använda näringen.

När det gäller hanteringen av drabbade plantor. Får det vara lite upp till var och än. Allt beror lite på hur försiktig man vill vara med att få i sig kemiska substanser och hur viktiga plantorna är. Vill man inte riskera att få i sig substansen, som sägs vara ofarligt för oss människor, ska plantorna och delar av jorden kastas. Det får inte läggas i sortergårdens avdelning för växtavfall utan ska läggas i facket för brännbart. Resten av jorden som är kvar på platsen ska blandas upp med mycket organiskt material helst i form av egen kompost eller stallgödsel som man vet är fri från kemikalier. Dessutom ska ytan vattnas rikligt så eventuella rester späds ut. Då blir risken för skador på nästa omgång minimal. Som extra åtgärd kan man odla växter som är mindre känsliga som kål och majs.

Vill man nu ändå försöka rädda sina plantor. För de kanske inte är så kraftigt påverkade. Då gäller det att späda ut den eventuella aminopyraliden eller klopyraliden i marken och dessutom få plantorna att skapa nya rötter. Utspädningen av ett ämne i jorden gör man alltid genom att tillföra mycket rent vatten. För att sedan få plantorna att snabbt bilda nya rötter ska man fylla på med ny jord upp på stammarna. Det går att fylla på med så mycket jord runt stammarna att bara de översta bladen syns. Börja med att klipp bort de blad som kommer hamna under jord. Lägg sedan på porös torvjord kring stammarna. Det är lätt för växterna att bilda nya rötter i den jorden. Vattna med rent vatten första veckorna så rotutvecklingen kommer igång. Därefter tillförs näring i vattnet. För att undvika problem rekommenderar jag att man gör egen näringslösning utifrån nässlor eller annat ogräs som finns i trädgården,  eller guldvatten. Går även bra att lösa upp hönsgödsel i vatten och vattna ut den näringslösningen.

Finns det näring kvar i flaskan med eko-näring är det bäst att vattna ut den näringen på gräsmattan. För gräset påverkas inte av aminopyralid eller klopyralid.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare juni 2020

Nu har det gjorts många laboratorieanalyser när det gäller de ekologiska gödselmedlen och växtdelar som uppvisat symtom. För att ta del av all fakta som framkommit rekommenderar jag  läsning av följande länk https://for.se/2022/05/29/har-dina-vaxter-skadats-av-pyralider/
Finns många bra exempelbilder på skadesymtom som kan uppstå.

Henrik Bodin, FOR-rådgivare oktober 2020

Foto: Christina Dackling

Foto: Lena Israelsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar