Lavar på träd

FRÅGA: När äppelträden beskars upptäckte jag att det fanns mycket gula fläckar av lav på träden. Är det ett tecken på att träden växer dåligt och inte trivs? För övrigt så skjuter de långa årsskott på minst 30 cm.

SVAR: Att det växer lavar på trädstammarna behöver inte betyda att träden mår dåligt. Det gäller oavsett om det är en gul lav eller en grå lav. Det finns många olika arter. Gemensamt för dessa är att de oftast trivs på en yta som är solexponerad och att luften är fri från allvarligare luftföroreningar. I det här fallet verkar träden växa bra eftersom det är kraftiga årsskott. Då behöver man inte oroa sig för dem. Skulle det ha varit dålig tillväxt i trädet beror det inte på laven, utan det talar då om att trädet inte mår så bra. Laven trivs nämligen när det inte är så mycket löv som skuggar. I sådana fall måste man fundera på vad som kan vara orsaken och åtgärda den innan det är försent.

Henrik Bodin, Hemträdgården nr2 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar