Extra blomning på perenner

FRÅGA: Vad menas när det står att man ska klippa ner perenner för att få en extra blomning. Ska blomstängeln eller hela växten ner till marknivå?

SVAR: Hur mycket man klipper är beroende på växtslag och när det görs. Görs ingreppet för sent är det många perenner som inte hinner blomma om och en sen nedklippning kan även försämra plantans övervintring. På tidiga perenner med snabb tillväxt kan man oftast klippa mer. Kantnepetan till exempel kan man, efter huvudblomningen i juni, klippa ner hårt för att få ett nytt, fräscht flor senare på säsongen. Generellt sparar man det mesta av bladmassan och tar bort ungefär en tredjedel och klipper bort det överblommade. Man kan även klippa tillbaks perenner före blomning, om man av någon orsak vill skjuta något på blomningstiden.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr 4 2016

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar