Flytta smällspireor

FRÅGA: Jag har två smällspireor som jag vill flytta. De har stått minst tio år på sin plats i en slänt men har inte blivit särskilt höga, det är nog för magert där de står. Vågar jag flytta dem till en bättre plats tidigt i vår?

SVAR: Visst vågar du det, flytta dem innan bladknopparna bryter, gör det så snart du kan gräva under vårvintern. Försök att få med så mycket av rötterna som möjligt. Smällspireor, släktet Physocarpus, är tåliga buskar som vanligen växer snabbt, men även åldras rätt snabbt. Så ibland kan det vara lika bra att plantera nya buskar i stället för att arbeta på att flytta tynande buskar. Å andra sidan kan en flytt vitalisera en växt som bara står och stampar. Klipp ur äldre grenar nere i buskarna för att gynna nytillväxt. Kom ihåg att etableringsvattna de flyttade buskarna.

Lise-Lotte Björkman, Hemträdgården nr1 2021 https://svensktradgard.se/

Foto: Lise-Lotte Björkman

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar