Myror i landet

FRÅGA: Jag bor väster om Östersund i odlingszon 6. Har städat bort gräsklipp som jag lade på landen efter skörden i höstas. På två ställen fann jag rätt många små brunsvarta myror, men de syntes inte till när jag grävt lite. Vad gör jag för att få bort dem? Vill helst inte använda gift, kan man vattna bort dem?

SVAR: Att vattna är en bra idé, då brukar myrorna ta sitt pick och pack och flytta. Att myror inte gillar vatten gäller för alla arter. Att gräva bort dem kan också fungera – då bör man se till att få bort myrdrottningen. Hon är nästan dubbelt så stor som arbetarna. Hon lever nere i de håligheter som finns i marken och hennes enda jobb är att lägga ägg. Myrägg är vita och när man vattnar eller flyttar en stack ser man arbetarmyrorna som frenetiskt försöker skydda äggen genom att bära iväg dem. Eftersom du inte sett någon aktivitet efter ett par timmar tror jag inte du kommer få problem med dem just där fortsättningsvis. Läs mer i en artikel om myror i Hemträdgården nr 5/2015.

Ann-Catrin Thor, Hemträdgården nr 3 2015

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar