Problem med bondsyrenen

Fråga: Jag har en fråga angående en nysatt syrenhäck. Vi satte den förra våren (2010) barrotade plantor vanlig bondsyren. Vi grävde ett dike ca 40×40 cm som vi fyllde med ca 50% plantjord och ca 50% med den jord som fanns från början. Den jord som fanns från början innehåller ganska mycket lera och sand. Vi har gödslat plantorna nu våren 2011 med hönsgödsel. Vi klippte efter råd från plantskolan ner den till ca 20 cm över marken i mars 2011. Var detta rätt? Häcken står på lite olika lägen allt från soligt till skugga. Även allt från riktigt torrt till riktigt blött. Nu under sommaren så har en del plantor dött ca 20 av 160 st och några fått lite ljusgula och en del gula blad. Medans andra ser riktigt bra ut. De flesta plantorna som dött /ser vissna ut står där det är blött och lite halvskuggigt.

Min fråga är nu hur vi på bästa sätt ska sköta häcken för att den ska trivas så bra som möjligt. Tanken är att det ska bli en ca 2-3 m hög ganska så friväxande häck. (insynsskydd). Ska man klippa den och i så fall när? Hur ska man gödsla och jordförbättra, kalk? Har även hört att björkar kan ha negativ inverkan på syren. Stämmer det?

Svar: Det låter som att de plantor som dött har dött av syrebrist. Om de står där det är för blött och vattnet inte kan rinna bort så dör rötterna av syrebrist. Risken är förstås större om det är en lerig jord i botten. Går det att gräva ur och ordna någon dränering från det blöta partiet så borde nya plantor ta sig. Sen tar det alltid ett tag innan nyplanterade barrotade syrenplantor kommer igång. De kan stå och stampa ett tag i början. Ja ni gjorde rätt som klippte ner dem i våras och för att få häcken tät framöver så behöver den klippas ner en bit varje vår under några år. Spara en tillväxt på 30-40 cm per år så blir den tät och fin. Syren mår bra av lite trädgårdskalk (med magnesium) med några års mellanrum.

Ja björkar kan ha negativ inverkan, inte bara på syrener, utan även många andra buskar och träd just för sitt utbredda rotsystem som suger mycket vatten och näring från ganska stor yta. Dessutom har du förstås skuggeffekten som alltid påverkar andra växter under träden.

Solveig Sidblad, Koloniträdgården nr 2 2012

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar