Pollinering av frukt

Fråga: Går det att köpa två stycken äppelträd av samma sort, till exempel två aroma träd? Eller om jag köper en aroma och en amorosa, kan de pollinerar varandra fast dem är “släkt”? 
Hur vet man vilka sorter som går ihop med vilka? 

Svar: Vissa äppelsorter har bra kvalitet på sitt pollen och kan därför pollinera flera olika äppelsorter. Ett exempel är Oranie. Det finns listor att tillgå där det framgår vilka äppelsorter som passar bäst till att pollinera varandra. Många trädgårdsbutiker har skyltar om detta och ibland står det på etiketten runt stammen. 

Aroma kan pollineras av Ingrid Marie, Signe Tillisch, Katja och Mio.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021

Tillägg av redaktören 2021:

Söker man på internet efter pollineringstabeller, så hittar man bra information som exempelvis på följande länk. https://bogront.se/pollinering-apple/. Finns det prydnadsaplar i närheten är de bra pollinerare av nästan alla äppelsorter.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar