Vad har hänt med plommongrenen?

Fråga: I slutet på sommaren upptäckte jag konstiga märken i några plommongrenar ca 1 meter upp i trädet. Vad kan detta vara?

Svar: Klurig fråga som jag diskuterat med mina rådgivningskollegor på Fritidsodlingens Riksorganisation och vi kände inte igen skadesymptomen. För att lösa detta fick vi vända oss till Åke Lindelöw som är fältentomolog på Sveriges Lantbruksuniversitet och expert på gnagskador. I detta fall är det både en skalbagge och hackspett som orsakat symptomen. Hackspetten har nämligen hackat ut larver av splintvivel (Magdalis ruficornis) Splintviveln koloniserar grenar som är försvagade eller precis har dött och larverna gör gångar under grenens bark, äter av växtvävnaden och övervintrar. På försommaren året efter så kläcks de 4 mm små vivlarna ut ur runda hål. Det bästa du kan göra är att såga ner angripna grenarna och bränna dessa.

Ulf Nilsson, Koloniträdgården nr 1 2019

 

Foto: Ulf Nilsson

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar