Blåbärsbuskarna är små

Fråga: Har två amerikanska blåbärsbuskar som är ca 3-4 år. Tyvärr misskötta de första åren med vanlig planteringsjord och gödsel. Sen i fjol rhododendron jord och gödsel. Får många bär i år men växterna är små. Kan de växa till sig? (Skall bli ca 150 cm enligt uppgift och är nu ca 50 cm) Eller har de svultit och därför under utvecklats.

Svar: Ibland kan buskar, både med bär och för prydnad, ta onödigt lång tid på sig att växa till sig. De kan exempelvis ha haft en tuff tillvaro redan i plantskolan. Eftersom du har bär på buskarna är det viktigt att förse dem med vatten och även vattna plantorna efter skörd då de laddar för nästa år. Ha öppen jord under buskarna och håll gräs och ogräs borta. Ge dem det här året och nästa och pyssla om dem på bästa sätt. Gödsla dem i vår. Jag sår in gröngödslingsväxter på våren under mina bärbuskar. Det ger både organiskt material och kväve.

Annica Larsdotter, FOR-rådgivare 2021  

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar