Plantera pil

Fråga: Vi ska plantera en pilallé i Skåne. Enligt uppgift ska man undvika att plantera pilar på hösten för att uppnå godtagbart resultat. Stämmer detta? Vidare påstås det att man ska beskära pilar mycket hårt i samband med plantering. Är detta korrekt?

Svar: Det går utmärkt att plantera pilar om hösten. Viktigt är, att träden är väl avmognade. Mitten av november innan marken fryser till är den bästa tiden för att plantera pilar. När det gäller beskärningen gäller samma som för alla andra träd – beskär så lite som möjligt. Tag bort brutna grenar och eventuellt konkurrensskott till huvudgrenen. Ska pilarna hamlas så startar man denna process när träden är väl etablerade, det vill säga 3–5 år efter planteringen. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt 8/ 2001

Eva Wirén, Hemträdgården nr 5 2003

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar