Flytta thujor

Fråga: På grund av byggnation måste vi avlägsna tujor som är ca 4 m höga. Vi vill om möjligt flytta dem till en annan plats. Kan man lyckas med att flytta så stora tujor och hur bör man gå till väga?

Svar: Tujor har ett koncentrerat rotsystem och är därför lätta att omplantera även utan föregående rotbeskärning. Innan man gräver upp plantorna gräver man groparna på den nya växtplatsen med en storlek som klumparna får plats i. Eftersom växterna inte är rotbeskurna måste man ge dem klumpar med en storlek av minst 2 x 2 m och ett djup av 0,7 m. Man gräver ett dike runt klumparna och sticker sedan skopan under klumpen och lyfter träden till sin nya plats. Igenfyllning måste ske för hand, med inblandning av humusrik jord i de övre 25–30 cm. Vattning måste ske rikligt för att rötter och jord ska få bra kontakt. De städsegröna tujorna behöver vatten även under vintern. Om möjligt bör man plantera om barrväxter i augusti–september så att de hinner bilda nya rötter före invintringen. Klaus Vollbrecht, Movium Direkt 1/2, 2004

Eva Wirén, Hemträdgården nr 4 2004

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar