Magnolia med ljusgröna blad

Fråga: Min magnolia har ljusgröna blad. Hur gör jag för att få den vackert grön igen?

Svar: En magnolia som inte trivs får ofta ljusgröna eller bleka blad. Är det så att magnolian redan på våren inte trivs med livet blir ofta bladen mindre i storlek. Ett nyplanterat exemplar kan uppvisa dessa symtom innan växten har etablerat sig på platsen. Men är det en äldre planta så finns oftast orsaken till dessa symtom i marken. Magnoliansläktet är ett bra och tåligt släkte så länge jordstrukturen och näringsnivån är den rätta.

Magnolians rötter vill växa i en porösjord gärna med högt mull innehåll. Bäst trivs de om man låter jorden vara i fred och inte är där med spade eller hacka. Vissa magnolior trivs bra vid ett något lägre pH-värde medan andra växer bra vid normalt pH-värde. Viktigt att det är ett bra näringsinnehåll i jorden. Bästa sättet att gödsla magnolior är genom att mulcha (lägga på organiskt material ovanpå marken). Och sedan låta maskarna arbeta ner materialet i jorden. Är det en magnolia sort som trivs vid lite lägre pH-värde rekommenderas rhododendrongödsel.

Magnolior har ett stort behov av vatten speciellt tidigt på våren. Därför kan det vara aktuellt att vattna även äldre exemplar när det blir en solig, varm och torr vår. Däremot på hösten kan det vara en fördel om jorden får vara lite torrare. Det hjälper plantan att klara vintern på ett bättre sätt.

FOR-rådgivare 2019

Foto: Henrik Bodin

Fritidsodlarna (FOR) förespråkar och sprider kunskap om hållbar odling och arbetar för minskad användning av växtskyddsmedel. I Sverige finns 2,5 miljoner trädgårdar och mer än 50 000 kolonilotter. 2014 omsatte fritidsodlingen 15 miljarder och totalt motsvarar trädgårdarna en yta lika stor som hela Blekinge.

Frågor och svar inom samma kategori

Andra frågor och svar